• umytie motora vysokotlakovým zariadením ( horúca voda) z vrchnej a spodnej časti
  • nanesenie chemického špeciálneho prípravku na motor a motorový priestor
  • vysušenie motora


Doplnková služba:

  • vyfúkanie motora vzduchom
  • nanesenie chemického prípravku na oživenie plastových častí motorového priestoru

Umytie motora vykonávame len na vlastnú zodpovednosť zákazníka!